De PSV verzorgt het lidmaatschap bij de KNHS, waarna het lid zelf bij de KNHS zijn of haar startpas kan aanvragen om te kunnen starten in wedstrijden. Leden van PSV De Burcht, zijn per definitie dus ook lid van de KNHS.

Per 1 januari 2017 is het lidmaatschap van de Paardensportvereniging De Burcht voor:

  • Ruiters en menners die willen deelnemen aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
  • Ruiters en menners die willen deelnemen aan officiële wedstrijden en dus een startkaart nodig hebben.

Voor wedstrijdmenners geldt dat onze MenVereniging onder “mendistrict Noord” valt. Voor wedstrijdruiters geldt dat onze Pony Club en RuiterVereniging vallen onder de kring “Tusken Waad en klif“.

Contributie PSV (2023)
Lidmaatschappen PSV de Burcht, waarbij lidmaatschap van de KNHS verplicht is;

  • Lidmaatschap menvereniging €25,00
  • Lidmaatschap rijvereniging €25,00
  • Lidmaatschap ponyclub (vanaf 9 jaar) €15,00
  • Lidmaatschap ponyclub (tot 9 jaar) €5,00

Bij bovenstaande lidmaatschappen komen de kosten van het KNHS lidmaatschap er nog bij. Daarnaast is het mogelijk om bij deze lidmaatschappen een startkaart aan te vragen en deel te nemen aan activiteiten welke door de vereniging en haar commissies worden georganiseerd.

Inschrijfformulier PSV de Burcht
Klik hier voor het inschrijfformulier.

U kunt het formulier uitprinten en opsturen, of opslaan en als bijlage met mail versturen.
Let op: Uw handtekening dient altijd met de hand geschreven te zijn!

Algemeen reglement PSV de Burcht
Algemeen reglement kan je hier downloaden.

KNHS
Alle leden van PSV de Burcht zijn lid van de KNHS, donateurs uitgezonderd.
De kosten hiervan worden jaarlijks door de KNHS vastgesteld en zijn terug te zien op de KNHS Tarievenlijst.

Om mee te doen aan KNHS-wedstrijden heb je, afhankelijk van de discipline, een startpas of  startlicentie nodig. Meer informatie hierover staat op de KNHS-site.

Het lid kan zelf zijn of haar KNHS zaken regelen, hiervoor kan men inloggen op “Mijn KNHS”.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december schriftelijk of per mail bekend zijn gemaakt bij het secretariaat.