PSV De Burcht  is er per 1 januari 2017 voor alle leden inclusief voor wedstrijdmenners en -ruiters (startkaarthouders). De PSV verzorgt het lidmaatschap bij de KNHS, waarna het lid zelf bij de KNHS zijn of haar startpas kan aanvragen om te kunnen starten in wedstrijden. Leden van PSV De Burcht, zijn per definitie dus ook lid van de KNHS.

Voor wedstrijdmenners geldt dat onze menvereniging onder “mendistrict Noord” valt. Voor wedstrijdruiters geldt dat onze ponyclub en rijvereniging vallen onder “Kring Tusken waad en klif”.

Bestuur PSV de Burcht 
Bankrekeningnummer PSV:  NL45 INGB 0008 4527 60

Activiteitencommissie 
acmvdeburcht@gmail.com

 • Voorzitter: Sanne-Mayke Dunsbergen
 • Penningmeester: Christa Veijer
 • Inge de Vries
 • Jan Dijk
 • Jan Marinussen
 • Nathalie Ruardy
 • Jonie Jongejan

Marathoncommissie
mcmvdeburcht@gmail.com

Bankrekeningnummer MC: NL03 RABO 0312 0214 53

 • Voorzitter: Jonie Jongejan
 • Secretariaat: Femmy Ruardy
 • Penningmeester: Annemiek Marinussen
 • Sponsorring: Simon Marinussen
 • Catering: Ingrid van Doorn
 • Coördinator bouwploeg: Openstaande vacature
 • Route: Peter Boeve