PSV De Burcht  is er per 1 januari 2017 voor alle leden inclusief voor wedstrijdmenners en -ruiters (startkaarthouders). De PSV verzorgt het lidmaatschap bij de KNHS, waarna het lid zelf bij de KNHS zijn of haar startpas kan aanvragen om te kunnen starten in wedstrijden. Leden van PSV De Burcht, zijn per definitie dus ook lid van de KNHS.

Voor wedstrijdmenners geldt dat onze menvereniging onder “mendistrict Noord” valt. Voor wedstrijdruiters geldt dat onze pony club en rijvereniging vallen onder “Kring Tusken waad en klif”.

Bestuur PSV de Burcht 
Bankrekeningnummer PSV:  NL45 INGB 0008 4527 60

Activiteitencommissie 
acmvdeburcht@gmail.com
Bankrekeningnummer AC: NL46 RABO 0309 9080 19

 • Voorzitter en Penningmeester: Johanna Bruinsma
 • Secretariaat: Sanne-Mayke Dunsbergen
 • PR: Anne Jet Ellen
 • Sponsorring: Laura Giessen
 • Vrijwilligers: Jan Dijk

De Marathoncommissie
menverenigingdeburcht@hotmail.com
Bankrekeningnummer MC: NL03 RABO 0312 0214 53

 • Route en hindernissen: Simon Marinussen
 • Catering: Ingrid van Doorn
 • Penningmeester: Johanna Bruinsma
 • Albert Albersen
 • Evelien Meulenman
 • Peter Boeve