PSV De Burcht  is er per 1 januari 2017 voor alle leden inclusief voor wedstrijdmenners en -ruiters (startkaarthouders). De PSV verzorgt het lidmaatschap bij de KNHS, waarna het lid zelf bij de KNHS zijn of haar startpas kan aanvragen om te kunnen starten in wedstrijden. Leden van PSV De Burcht, zijn per definitie dus ook lid van de KNHS.

Voor wedstrijdmenners geldt dat onze MenVereniging onder mendistrict Noord valt. Voor wedstrijdruiters geldt dat onze Pony Club en Ruiter Vereniging vallen onder Kring Tusken waad en klif.

Doelstelling
De volledige doelstelling wordt in de statuten (naar model van de KNHS) geformuleerd. In het kort samengevat:

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. het verkrijgen en het behouden van het lidmaatschap van de KNHS
  2. het beoefenen van de paarden- en of ponysport
  3. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van de paarden en pony’s in Nederland
  4. het bevorderen van de belangen van de leden

De vereniging zal haar doelstelling realiseren op een wijze die in de statuten en reglementen van de KNHS is toegestaan.