Als dank voor hun bijdrage aan de marathon, worden de sponsoren en vrijwilligers uitgenodigd om mee te rijden met de Sponsorrit. Beter bekend als de snertrit. Deze rit zal na de marathon plaatsvinden in november. Hoogtepunt tijdens de rit, is altijd weer de waterbak.

Na afloop van de herfstachtige bosrit, komt iedereen bijeen bij Eigen Wijze om een heerlijke pot snert te nuttigen.

Wilt u ook mee met deze rit?! Wordt dan vrijwilliger of sponsor!