De Noordoostpolder werd in de jaren ’40 aangelegd vanwege de groeiende behoefte aan landbouwgrond. Maar in sommige delen was de veengrond te arm om goed te kunnen boeren: daar werden bossen geplant. Het grootste en oudste bos van de polder is het Kuinderbos (1100 ha).

Voor meer informatie en ook wandelroutes:  www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kuinderbos

Men- en ruiterroute door het Kuinderbos
Paardensportvereniging De Burcht heeft een nauw samenwerkingsverband met Staatbosbeheer om ervoor te zorgen dat mens en natuur in dit gebied hand in hand kunnen gaan. Zo zijn er afspraken gemaakt over waar menners en ruiters zich mogen begeven in het bos. Dit is uitsluitend op de men- en ruiterpaden, die gezamenlijk maar liefst 35 kilometer lang zijn! Het is ten strengste verboden om buiten deze paden, te herkennen aan de  witte palen, te gaan rijden. De menvereniging zorgt er voor dat de paden goed onderhouden blijven, waardoor er door ruiters en menners optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Wanneer rekening wordt gehouden met elkaar, kan iedereen aan zijn sport veel plezier beleven. Van de gebruikers van deze paden wordt verwacht dat men lid wordt van PSV de Burcht. Op de route komt u een doorwaadplas tegen waar u met uw paard doorheen kunt rijden. In 2013 is er hard gewerkt aan veranderingen in het Kuinderbos. Bij de Schansweg is een nieuwe kreek, de Schanskreek aangelegd, en in het noordelijke deel van het Kuinderbos is een groot ven aangelegd.

Komt u in het Kuinderbos rijden in georganiseerd groepsverband, dan wordt een geringe financiële bijdrage in de onderhoudskosten verwacht, hiervoor kunt u contact opnemen met Peter Boeve.

In onderstaande afbeelding vindt u de ruime men- ruiterroute in het Kuinderbos van ongeveer 35 km.


Verkeer
Geef bij het passeren van een medeweggebruiker (fietser, menner of ruiter) elkaar de ruimte. Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en rijtuig wordt aanbevolen. Rijd langs een autobaan stapvoets of in een rustige draf. Neem de verkeersregels in acht. Rijtuigen moeten achterop een rode driehoek voeren (langzaam verkeer). 

Onveilige situatie in het Kuinderbos?
Het is raadzaam om een mobiele telefoon mee te nemen met alarmnummer, nummer van de dierenarts. Meldingen betreffende onderhoud aan men- en ruiterpaden kunnen gedaan worden bij Peter Boeve – Coördinator Kuinderbos – ckmvdeburcht@gmail.com. Meld hier duidelijk bij om welk gedeelte het gaat in het Kuinderbos en of enige spoed vereist is. Het meesturen van een foto van de desbetreffende situatie wordt gewaardeerd, voor aangeven waar het onderhoud nodig is kan bovenstaande kaart worden gebruikt.