Menvereniging de Burcht is in het verleden mede opgericht voor en door menners en ruiters, die gebruik wilden maken van de menroute in het Kuinderbos.  

Donateurs
Leden die niet deelnemen aan wedstrijdsport (geen KNHS lidmaatschap) en die niet mee willen doen aan activiteiten van PSV De Burcht, maar die wél gebruik maken van de ruiter- en menpaden in het Kuinderbos, worden gevraagd de onderhoudswerkzaamheden aan deze paden te steunen. Dit kan door het worden van Donateur.

Inschrijfformulier PSV
Klik hier voor het Inschrijfformulier voor nieuwe donateurs

U kunt het formulier uitprinten en opsturen, of opslaan en als bijlage met mail versturen. Let op: Uw handtekening dient altijd met de hand geschreven te zijn!

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december schriftelijk of per mail bekend zijn gemaakt bij het secretariaat.