Uw privacy

PSV de Burcht is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop PSV de Burcht persoonsgegevens verwerkt van leden en donateurs.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en donateurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt PSV de Burcht zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het hoofdbestuur van PSV de Burcht.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor PSV de Burcht uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Wanneer u een PSV de Burcht lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van PSV de Burcht afneemt. Dit kan via het hoofbestuur of de dochtercommissie;
  • Wanneer u contact heeft met PSV de Burcht. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het meedoen aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, het gebruik maken van onze (mobiele) websites of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de PSV de Burcht rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites.

E-mail

PSV de Burcht en de dochtercommissie versturen allen verschillende e-mails ten behoeve van het lidmaatschap, activiteiten en relevante informatie.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door PSV de Burcht en haar dochtercommissies indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door dit per e-mail kenbaar te maken, mvdeburcht@gmail.com

Dochtercommissie

  • Activiteitencommissie

Gegevens behoud

PSV de Burcht bewaart enkel uw gegevens digitaal waarbij geautoriseerde personen toegang hebben. Wanneer u stopt met het afnemen van producten bij PSV de Burcht zullen na 2 jaar al uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over lidmaatschappen, activiteiten of gerelateerde onderwerpen, kunt u dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar mvdeburcht@gmail.com

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

PSV de Burcht laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media

PSV de Burcht gaat graag, via het web en social mediakanalen, in dialoog met leden, donateurs en bezoekers over haar vereniging, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. PSV de Burcht volgt actief hiervoor het internet en social mediakanalen, zoals Facebook en Instagram. PSV de Burcht behoudt zich uitdrukkelijk het recht om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, PSV de Burcht (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. PSV de Burcht is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met PSV de Burcht via de e-mail mvdeburcht@gmail.com

Websites van PSV de Burcht en andere websites

Op de websites van PSV de Burcht treft u een aantal links aan naar andere websites. PSV de Burcht kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
PSV de Burcht, t.a.v. Femmy Ruardy, de Stoeke 39, 8471 AW Wolvega of per mail naar: mvdeburcht@gmail.com

Wijzigingen

PSV de Burcht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de PSV de Burcht een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop PSV de Burcht uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, per mail of ALV.

Wolvega, 24 februari 2023